top of page

Khám Xương Khớp

  • 30 phút
  • 100.000 Đồng Việt Nam
  • Location 1

Mô tả dịch vụ

Khám xương khớp và các bệnh liên quan đến xương khớp


Chi tiết liên hệ

  • 0982394105

    phongkham365@gmail.com

bottom of page